A nyelvvizsga felépítése

A City & Guilds nyelvvizsga felépítése

 

2014. január 1-től a City & Guilds nyelvvizsga külön-külön is letehető!

A City & Guilds nyelvvizsgákat már nem csak komplexen, de részvizsgánként (külön szóbeli vagy írásbeli) is le lehet tenni. Ez azt jelenti, hogy a sikeres részvizsgáért is kiállítható államilag elismert bizonyítvány. A részvizsgák a Speaking-Listening és a Reading-Writing készségpárokban tehetők le.

A Hallás utáni szövegértés vizsgarész (Listening) 2014 januárjától nem az írásbeli vizsga része, hanem a szóbeli vizsga részeként kerül megrendezésre, így szóbeli bizonyítványt azon vizsgázóink kapnak, akik a hallás utáni szövegértés és beszédkészség vizsgarészeket sikeresen teljesítik. Írásbeli bizonyítványt azon vizsgázóink kapnak, akik az íráskészség és olvasáskészség vizsgarészt sikeresen teljesítik. A vizsgarészek sikeres teljesítéséhez a pontok 50%-nak elérése szükséges.

Fontos:

2012-13-ban kizárólag komplexen lehetett letenni a City & Guilds nyelvvizsgákat. Ezért nincs törvényi lehetőség arra, hogy azok, akik az egyik részvizsgájuk sikertelensége miatt nem kaptak komplex nyelvvizsga bizonyítványt, azok a korábbi komplex vizsgájuk sikeres részeit bármilyen módon érvényesítsék a 2014-ben letett komplex vagy részvizsgáknál!

A nyelvvizsga felépítése

A City & Guilds Vizsgaközpont egynyelvű írásbeli, szóbeli vagy komplex angol nyelvvizsgákat kínál Magyarországon.
A vizsgák a következő vizsgarészekből állnak:

írásbeli részvizsga

1. olvasott szöveg értése
2. írott szöveg létrehozása

szóbeli részvizsga

1. beszédkészség mérése
2. hallás utáni szövegértés

komplex vizsga

írásbeli részvizsga + szóbeli részvizsga

 

A nyelvvizsga időtartama

B1 B2
C1
Beszédkészség 15 perc
Hallásértés kb 30-35 perc

Írásbeli (olvasáskészség és íráskészség)

2 óra 10 perc

2 óra 40 perc