Akkreditált általános nyelvvizsgák > Információk 2012-13-ban vizsgázott hallgatóinknak

Információk 2012-13-ban vizsgázott hallgatóinknak

Információk 2012-13-ban vizsgázott hallgatóinknak


2012-13-ban kizárólag komplexen lehetett letenni a City & Guilds nyelvvizsgákat. Ezért nincs törvényi lehetőség arra, hogy azok, akik az egyik részvizsgájuk sikertelensége miatt nem kaptak komplex nyelvvizsga bizonyítványt, azok a korábbi komplex vizsgájuk sikeres részeit bármilyen módon érvényesítsék a 2014-ben letett komplex vagy részvizsgáknál!

Ezért amennyiben egy 2012-2013-ban vizsgáztál és újra vizsgázni szeretnél, az alábbiakat teheted:

Ha nálunk tettél komplex vizsgát, amely sikertelen eredménnyel zárult, és...

- ... és nincs más vizsgahelyen szerzett (Origo, Telc, BME…etc) magyar akkreditált kemény fedeles részbizonyítványod, és komplex bizonyítványt szeretnél, akkor újra kell ismételni a komplex vizsgát! A márciusi, áprilisi vizsgaidőszakban 5000 Ft kedvezményt kapsz a vizsga díjából! (A kedvezményes összeget kell befizetned, a nyilatkozatot küldd el a választott vizsgahelyednek!)

- ... és rendelkezel egy másik vizsgahelyen szerzett (Origo, Telc, BME…etc) magyar akkreditált kemény fedeles részbizonyítvánnyal, akkor elég csak az egyik részvizsgára jelentkezni! A márciusi, áprilisi vizsgaidőszakban 3000.- Ft kedvezményt kapsz a részvizsga díjából! (A kedvezményes összeget kell befizetned, a nyilatkozatot küldd el a választott vizsgahelyednek!)

Fontos! Az új vizsgaszabályzat értelmében az alábbi változásokra figyelj:

A vizsga szerkezete:

- A vizsga szerkezeti felépítése az alábbiak szerint változott:

írásbeli részvizsga
1. olvasott szöveg értése
2. írott szöveg létrehozása

szóbeli részvizsga

1. beszédkészség mérése
2. hallás utáni szövegértés

komplex vizsga

írásbeli részvizsga + szóbeli részvizsga

A vizsga sikeressége:

Minden részvizsga (olvasott szöveg értése, írott szöveg létrehozása; beszédkészség mérése; hallás utáni szövegértés) sikerességének minimum határa 50%.

Az ÍRÁSBELI (olvasáskészség + íráskészség), illetve a SZÓBELI vizsga (beszédkészség+beszédértés/hallás utáni szövegértés) összesített vizsgaeredmény megállapítása:


First Class Pass - kiválóan megfelel minősítés

A sikeres vizsgához a vizsgázónak mindkét részvizsgán (írásbeli esetén olvasáskészség és íráskészség illetve szóbeli esetén beszédkészség és beszédértés/hallás utáni szövegértés) kiválóan megfelel minősítést kell elérnie.

Pass - megfelel minősítés

A vizsgázónak mindkét részvizsgán (írásbeli esetén olvasáskészség és íráskészség, illetve szóbeli esetén beszédkészség és beszédértés/hallás utáni szövegértés) legalább megfelelt minősítést kell elérnie.

A sikeres vizsgához a vizsgázónak az alábbi kombinációk valamelyikét kell elérnie:

- 2 megfelel minősítés

- 1 kiválóan megfelel + 1 megfelel

Fail - nem felel meg minősítés

1 vagy több éppen nem felel meg vagy nem felel meg minősítés bármelyik négy készség esetén


Bővebb információért olvasd el a 2012-13-as vizsgaszabályzatunkat itt.